Nettleiepriser

Nettleiepriser fra 01.05.2024

Strømlinje ved kysten, med vakker natur og solnedgang

Fra 1. mai senket vi energileddet på nettleien med 20%. Denne endringen gjør Linea til en av de nettselskapene med den laveste nettleien i Norge.

Det er viktig for oss utnytte kapasiteten i linjenettet så bra som mulig slik at vi kan minimere kostbare oppgraderinger. Strømnettet må dimensjoneres for den ene timen i året der vi bruker mest strøm.

Klarer vi å jevne ut forbruket over flere av døgnets timer, kan vi spare investeringer i strømnettet vårt. Bare ved å lade elbiler smartere, kan samfunnet ifølge NVE spare 11 milliarder i investeringer, og altså bidra til at nettleien ikke øker mer enn nødvendig.

Nettleiepriser

Prisene nedenfor gjelder for alle kunder/anlegg som har et årsforbruk under 100.000 kWh per år.

Nettleiepriser - årsforbruk under 100.000 kWh per år
EnergileddØre/kWh eks avgifter
Dag (kl. 06-22)19,7
Natt (kl. 22-06)9,7
Helg/bevegelige helligdager 9,7
Kapasitetsleddstrinn - årsforbruk under 100.000 kWh per år
KapasitetsleddkWkr/mnd.
Kapasitetstrinn 10-1,99 kW260
Kapasitetstrinn 22-4,99 kW260
Kapasitetstrinn 35-9,99 kW330
Kapasitetstrinn 410-14,99 kW480
Kapasitetstrinn 515-19,99 kW680
Kapasitetstrinn 620-24,99 kW930
Kapasitetstrinn 725-49,99 kW1330
Kapasitetstrinn 850-74,99 kW1930
Kapasitetstrinn 975-99,99 kW2530
Kapasitetstrinn 10100 - 149,99 kW3430
Kapasitetstrinn 11150 - 199,99 kW4630
Kapasitetstrinn 12200 kW ->6430

Kapasitetsleddet: Dette er et fast månedlig beløp som avhenger av hvor mye strøm du bruker i de tre mest strømkrevende dagene i løpet av en måned. Det tilsvarer den timen hvor du bruker mest strøm i løpet av en dag.

Energileddet per kWh: Dette er kostnaden for den faktiske mengden strøm du bruker. For eksempel hvis en panelovn på 1 000 Watt er på full effekt i en time, utgjør det 1 kWh. Hvis ovnen står på fullt bare i ett kvarter, eller står på 250 watt i én time, utgjør det 0,25 kWh.

Eksempel

En panelovn på 1 000 Watt som står på fullt i en time vil utgjøre 1 kWh på forbruket den aktuelle timen. Står panelovnen bare på ett kvarter vil dette bare utgjøre en fjerdedel, altså 0,25 kWh. Greit å vite 😊.

Nettleiepriser - Årsforbruk under 100 000 kWh

Dette er vanligvis typisk for enkelte husholdninger & mindre bedrifter

Nettleiepriser - Årsforbruk over 100 000 kWh (PDF)

Dette er typisk for større virksomheter, industrielle anlegg, store offentlige bygninger og institusjoner.

Statlige avgifter

En del av nettleien går til å dekke statens forbruksavgift og avgift til energifondet. For forbruksavgiften gjelder følgende satser:

Januar - mars: 9,16 øre/kWh
April - desember: 15,84 øre/kWh

Energifondet/ENØK

Alle nettselskaper i Norge er pålagt å kreve inn 1 øre per kWh for husholdninger og en årlig avgift på kr 800,- for næringskunder. Pengene går til energifondet forvaltet av ENOVA. Du kan få mer informasjon om energisparing på www.enova.no.

Renter og gebyrer

Det er viktig å være oppmerksom på mulige ekstra kostnader. Her er noen av dem:

  • Forsinkelsesrente: 10,75 % p.a.
  • Purregebyr: kr 41,-
  • Målerkontroll (eksternt laboratorium) kr 4.500,- (+ mva. for næringskunder )
  • Stengegebyr: kr 2.400,- (+ mva. for næringskunder)
  • Stengegebyr (når montør må ut): kr 4.650,- (+ mva. for næringskunder)
  • Oppmøtegebyr: kr 1.600,- (+ mva. for næringskunder)
  • Avlesningsgebyr *): kr 1.500,- pr år (+ mva. for næringskunder)
  • *) Dette gjelder for målere uten AMS (automatisk måleravlesning) eller kommunikasjonsenhet på AMS-måler.

Elektrifisering og økt behov

Samfunnet blir stadig mer elektrifisert. Det gjelder både privat – f. eks. ved at stadig flere kjører elbil – og i industrien. Dette fører til økt behov for oppgradering av strømnettet, også på Helgeland. Vi jobber hardt for å møte dette behovet for å støtte samfunnets klimamål.

Reduser dine kostnader ved smart bruk

For å begrense behovet for kostbare oppgraderinger av strømnettet, oppfordrer vi til smart bruk av strøm. Ved å jevne ut forbruket over flere timer, kan samfunnet spare betydelige investeringer i strømnettet. Tips for smart forbruk finner du her.

Mva. (merverdiavgift) på nettleien

  • Privatpersoner: I Nordland, Troms og Finnmark er private husholdninger fritatt for mva. på nettleie.
  • Bedrifter: Bedriftskunder må betale mva. på nettleien.

Andre kostnader og gebyrer

I tillegg til nettleien kan det påløpe ekstra kostnader og gebyrer som purregebyr, målerkontroll og stengegebyr. Det er viktig å være oppmerksom på disse kostnadene.

Få bedre oversikt over ditt strømforbruk

På vår nettside har vi en nettleiekalkulator som hjelper deg å forstå hvordan endringene påvirker din månedlige kostnad. Du kan også bestille varslingstjenester for å holde oversikt over ditt strømforbruk. Kalkulatoren finner du på «Min side» på vår nettside.

Husk elsikkerhet

Vi oppfordrer alle til å tenke på elsikkerhet i hverdagen. Unngå å bruke store elektriske apparater – som vaskemaskin – om natten eller når du ikke er hjemme. Da reduserer du brannfaren.