Strømstøtteordning også i vinter med noen viktige endringer

Regjeringen har forlenget strømstøtten gjennom vinteren og hele 2024, med noen viktige endringer.

Strømmåler

Nå vil din husholdning få strømstøtte for hver enkelt time spotprisen er over 73 øre per kilowattime i området ditt. I disse timene får du støtte for 90 % av beløpet over 73 øre/kWh.

Den gamle ordningen var basert på snittprisen for hele måneden, noe folk kunne tape på i perioder med ekstreme strømpriser i enkelttimer.

Nå vil ditt faktiske forbruk i alle månedens timer legges til grunn for din strømstøtte. Så enkelttimer kan utløse strømstøtte selv om månedssnittet ikke vil gjøre det.

Strømstøtteordningen er midlertidig og er foreløpig bestemt å vare ut 2024. Det er også greit å vite at du får strømstøtte for de første 5000 kWh med strømforbruk per måned. Du får ikke støtte for forbruket over 5000 kWh.

Beregningen av strømstøtten baserer seg område-spotprisen time for time for Nord Norge (NO4).

Fra 01. januar 2024 har terskelverdien for strømstøtte blitt prisjustert fra 70 til 73 øre per kilowattime.

Så lenge denne ordningen gjelder, vil strømstøtten bli tilbakebetalt via nettleiefakturaen din, og du trenger ikke å foreta deg noe.

Norske penger. Lapper og mynter

Følgende regler gjelder for andre grupper

  • Borettslag: Departementet har fastsatt en forskrift som sørger for at fellesmålt husholdningsforbruk i borettslag, eierseksjonssameier, boligaksjeselskap og ikke-seksjonerte boligsameier også omfattes av den midlertidige strømstøtteordningen for husholdninger.
  • Gårds- og grendenettverk: Departementet fastsatte 20. juni en forskrift som inkluderer husholdninger tilknyttet gårds- og grendeverk med privat strømnett i strømstønadsordningen:
  • Nærvarmekunder: Olje- og energidepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift med bestemmelser for strømstønadsordning for kunder tilknyttet nærvarmeanlegg (fjernvarmeanlegg uten konsesjon). Høringsfristen er 11. september: