Vellykket dialogmøte for planleggingen av det fremtidige strømnettet

Se opptaket av møte her. Det foregår betydelige positive utviklinger innen samfunn og næringsliv på Helgeland. Derfor arrangerte Statnett og Linea et dialogmøte den 8. mars for å skissere fremtidige planer for strømnettet i regionen.

Møtedeltagere presenterer i møte om strømnett

Møtet vakte stor interesse, og vi hadde gleden av å høre inspirerende innlegg fra Nordland Fylkeskommune, ordførerne i Rana, Hemnes og Vefsn, samt representanter fra reindriftsnæringen. Paneldebatter med næringsaktører og kraftprodusenter bidro også til en informativ og engasjerende samtaler.

Fysisk deltok omtrent 70 personer på møtet, mens nærmere 200 fulgte arrangementet digitalt. En gjennomgående konklusjon fra kommuner, næringsaktører, interessegrupper og kraftprodusenter var at det er nødvendig å styrke dialogen, samarbeidet og kunnskapsdelingen for å fremme en bærekraftig samfunnsutvikling i regionen.


Opptak fra møtet, samt tidsskjema for foredragsholderne, er tilgjengelig her for de som ønsker å få et innblikk i budskapene som fant sted på arrangementet.

Sendeskjema /tidspunkt i opptak:

 • 0 - Innledning og status fra Statnett
 • 16:30 - Linea informerer om status på Helgeland
 • 28:30 - Nordland fylkeskommune v/Bjørn Larsen
 • 38:30 - Rana kommune v/Geir Waage
 • 49:40 - Hemnes kommune v/ Paul Asphaug
 • 59:30 Vefsn kommune v/Rune Krutå
 • 1:08:00 - Statforvalterens reindriftsavdeling v/ Stein Tage Dombaas
 • 1:25:34 - Norske reindriftssamers landsforbund v/Tom Lifjell
 • 1:41:00 - Paneldebatt industriaktører v/Gen2Energy, Norsk Efuel, Shell, Fuella og Mo Industripark
 • 2:05:00 - Paneldebatt kraftprodusenter v/ Helgeland Kraft Vannkraft, Vindr og Statkraft
 • 2:27:00 - Status i arbeidet med Konsekvensutvalg (KVU) Helgeland v/ Bengt Otto Øverli (Statnett)
 • 2:47:30 - Spørsmålsrunde
Næringsaktører i dialogmøte