HAN-port

Bestill åpning eller stenging av HAN-port via Min Side

En strømmåler

Vil du styre strømforbruket ditt bedre? Da kan det være en idé å bestille åpning av HAN-porten på strømmåleren din.

HAN står for «Home Area Network»

og er en egen fysisk utgang på AMS måleren– den nye automatiske strømmåleren i sikringsskapet.

Mulighetene med HAN-porten

Ved å koble seg til HAN-porten kan du få tilgang til detaljert informasjon om ditt eget strømforbruk. Denne informasjonen vil oppdateres minst hvert tiende sekund. Data fra HAN-porten kan brukes til å optimalisere løsninger for smart hjem eller følge opp eget forbruk.

Informasjonen vil kun være tilgjengelig for deg. Hverken nettselskaper, strømsalgsselskaper eller tjenesteleverandører har tilgang til data fra HAN-porten uten at du gir de tilgang.

Bestill åpning eller stengning av HAN-port

Du kan selv bestille åpning eller stenging av HAN-port på Min side. Åpning av HAN-port på måleren din krever at du ved bestilling signerer med BankID. Åpning (eller stenging) vil da skje i løpet av noen minutter.

Når den er åpnet får du tilgang til forbruksdata og detaljert informasjon om:
  • strømforbruk i øyeblikket
  • strømforbruket siste time
  • spenningsnivå
  • overskuddskraft (produksjon fra ditt eget anlegg) som mates inn i nettet

Når du får åpnet HAN-porten er det viktig at du sikrer at ingen uvedkommende får tilgang til denne og dataene dine. Du overtar du selv alt ansvar i forhold til tilkoblet utstyr, personvern, bruk, lagring og sikring av data som hentes ut via dette grensesnittet.

AMS måler KAIFA med markering på HAN port knappen på venstre side.