Hva skal man gjøre ved strømbrudd?

Hvis strømmen går eller du har dårlig strømforsyning har vi noen sjekkpunkter du kan følge for å finnet ut av hvor problemet er

1. Sjekk vårt Strømbruddskart
Sjekk vårt strømbruddskart for å se om vi har en registrert strømstans i ditt område. Hvis området ditt er registrert i kartet trenger du ikke foreta deg noe. Da er våre dyktige kolleger allerede på saken. Hvis du ikke finner en strømstans registrert i ditt område, gå til neste steg.

2. Sjekk eget Sikringsskap
Sjekk dine egne sikringer, jordfeilbryter og overspenningsvern. Dette kan hjelpe deg å avdekke eventuelle problemer i ditt elektriske anlegg. Hvis alt virker å være i orden, gå videre til neste trinn.

3. Sjekk om naboene dine har Strøm
Ta en sjekk om naboene dine også har mistet strømmen. Dette er viktig informasjon for oss når du følger neste steg.

4. Kontakt Linea
Kontakt oss på vårt døgnåpne feilmeldingsnummer, som er 75 10 07 51. Kontakt alltid Linea før du kontakter en elektriker. Dersom du kontakter en elektriker først, og feilen viser seg å være hos oss, må du dekke elektrikerens kostnad.

Tips ved strømbrudd

Bli varslet ved strømbrudd

Dersom vi har registrert ditt mobilnummer, vil du automatisk bli varslet når strømmen går. Vi sender ut varsel ved planlagte strømbrudd og normalt sett ved uventede strømbrudd.

Planlagte strømbrudd varsles normalt to virkedager før utkobling.

Du må selv sørge for at du til enhver tid er registrert med riktig telefonnummer. Du må kontakte ditt strømselskap for å utføre endringer av dine kundeopplysninger. Etter at strømselskapet har gjort endringene, blir disse automatisk oppdatert hos oss.

Utstyr som ikke fungerer etter et strømbrudd

Elektrisk utstyr skal tåle et strømbrudd, og det vil som regel fungere igjen etter en restart. Dersom ikke dette fungerer kan du sjekke jordfeilbryteren din.

Hvis utstyret ikke fungerer, ta kontakt med ditt forsikringsselskap.

Feil med gatelys

Du må ta kontakt med kommunen dersom det er feil eller problemer med gatelys.