Varsle arbeid nært våre høyspentanlegg

Dronebilde av høyspentlinje. Med montører og gravemaskin under.

Slik går du frem for både å ivareta din sikkerhet og unngå et større strømbrudd og skader på våre anlegg, som kan utløse erstatningsansvar for de som har påført Linea kostnader.

Arbeid nært våre høyspentkabler

Alle som skal utføre anleggsarbeid i bakken er forpliktet til å få utført en kabelpåvisning før arbeidet starter.

Ved anleggsarbeid utgjør kabler i bakken en risiko. Skade på elektriske kabler kan før til alvorlige personskader, strømbrudd for våre kunder og høye kostnader for skadevolder.

Gå til ledningsportalen eller ring Gravmeldingstjenesten telefon 09146. Du bør ha klart stedsnavn, gateadresse og eventuelt gårds- og bruksnummer.

Skal du grave, borre eller utføre spunting i bakken som er innenfor 3 meter fra våre strømkabler, må det bestilles en sikkerhetsvurdering fra oss. Det samme gjelder for sprenging, men da en større sikkerhetssone.

Vær oppmerksom på at det er en bestillingstid på inntil en uke for slike tjenester.

Arbeid nært våre høyspentlinjer

Unngå ulykker - snakk med oss på forhånd. Det er en sikkerhetssone på 30 meter fra våre høyspentlinjer.

Fyll ut skjemaet under for en sikkerhetsvurdering hvis du skal arbeide innenfor denne sikkerhetssonen for høyspentlinjer. Eksempler kan være felling av trær eller arbeid under eller innenfor 30 meter rundt våre linjer.

Vi gjør en behovsvurdering på om det skal være en sikkerhetsmann fra oss under arbeidet.