Endring av ditt strømanlegg

Skal du rive, bygge eller gjøre endringer som påvirker Linea sitt strømnett?

Montør som klatrer i stolpe, med himmel i bakgrunn.

Hvilke endringer skal du utføre?

Ombygging fra luft til kabel

Kontakt installatør dersom du ønsker å legge om inntaket ditt fra luftstrekk til jordkabel.

De fleste installatørene i området har avtale med Linea og vil ordne det praktiske.

Installatøren avtaler arbeidet ved å sende installasjonsmelding til Linea, utfører så arbeidet og står ansvarlig for legging av kabel i henhold til avtalen. Pris avhenger av hvilken type arbeid som må utføres.

Kabelgrøft graves i samråd med installatør.

Bytte innstrekk fra 1- til 3-fase på bestående anlegg

Ta kontakt med installatør som hjelper deg med oppdraget ditt. Installatør sender deretter informasjon inn til Linea for pristilbud.

Priseksempel

Dersom det må byttes luftstrekk fra 1-fase til 3-fase vil det påløpe en kostnad for deg som kunde. Dette gjelder kun på anlegg som er i bruk og ikke på nyanlegg.

Pris ca. kr 8.537,- (Dette er veiledende pris for lengde på inntil 40m kabel. Beløpet kan påvirkes av økt lengde på kabel og eventuell andel av eksisterende anlegg)

Flytting av stolper, linjer, skap eller jordkabler

Ønsker du å flytte et eksisterende anlegg kan du fylle ut skjemaet på denne siden.

Linea er i all hovedsak netteier for alle eksisterende strømkabler frem til kundens måler.

Dersom du ønsker å flytte, endre eller fjerne et eksisterende anlegg tilhørende Linea må vi kontaktes i god tid på forhånd.

Vi bygger om, flytter eller fjerner anlegg for bestillers regning, dersom ikke annen avtale er inngått.

Dette gjøres i henhold til §3 i EBLs standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning.

Fyll ut skjemaet for å få et pristilbud på det du ønsker flyttet. Vi oppfordrer til å legge ved bilder av det du ønsker å få flyttet.

Lenke til skjema

Priseksempel

Det er vanskelig å anslå pris på slike flyttinger, da dette avhenger av mange faktorer, blant annet transport (ferge, båt, helikopter etc.), grunnforhold og hvor mange kunder som blir berørt. Som regel kommer kostnadene på ca. kr 15-20.000,- , ofte pluss mva.

Endre antall målere

Dersom du ønsker å endre antallet målere i bygget ditt ved enten å installere flere målere, eller fjerne eksisterende, må du ta kontakt med installatør.

Installatøren må involveres for å melde endringer til Linea. Deretter kan en elektriker foreta en omkopling inne i bygget.

Skal du rive bygg?

Kontakt installatør hvis du skal rive bygg og bygge nytt.

Skal bygget rives uten å bygge nytt må vi kontaktes via skjemaet under.

Eventuelle luftledninger eller jordkabler må koples fra og sikres slik at de ikke medfører skade på personer eller Lineas anlegg under og etter riving.

Selv om bygget har stått strømløst lenge kan det fortsatt være målere i bygget og spenning på tilførselsledninger. Måler må i slike tilfeller leveres inn til Linea og luftledninger eller jordkabler må koples fra.

Fyll ut skjema i god tid før eventuell riving skal skje.

Skjema riving