Større utbygginger

Det er viktig å involvere Linea tidlig i planlegging av nytt forbruk/produksjon for å få avklart om det er ledig kapasitet for tilknytning i området som skal bygges ut.

Byggeplass med montører

Sondering og Bestilling

Vi har valgt å dele opp vårt samarbeid med deg som kunde i to faser, der «Sondering» kun gir informasjon, og der «Bestillings»-fasen er den som gir en gjensidig forpliktelse og oppfølging.

Sondering

  • Du er i en tidlig planleggingsfase og ønsker info om ledig kapasitet i nettet.
  • Dette gir ingen rett til kapasitetsreservasjon, men bare informasjon.
  • Vår veiledning er vederlagsfritt, men ønsker du som kunde mer detaljerte utredninger og opplysninger fra oss kan dette avtales som en betalbar tilleggstjeneste.

Bestilling

  • Her vil din innsendte informasjon avgjøre om prosjektet er modent og kan gå videre for å reservere den kapasiteten du trenger (hvis det er ledig i nettet) eller settes i en kapasitets kø.
  • Her vil det være gjensidige forpliktelser med oppfølging på fremdrift.

Ny tilknytning større anlegg