Trefelling

Skal du felle trær? Da er det viktig at du først sjekker avstanden til strømførende kabler i nærheten.

Skogrydding i Fagervika

Før du starter å felle trær bør du sette deg grundig inn i hvor det er strømkabler på eiendommen din. Husk at du er ansvarlig for både din egen sikkerhet og for at trefellingen ikke skader våre kabler. Dersom du ikke har kompetanse til å gjøre dette selv, må du kontakte et profesjonelt firma.

Er uhellet ute eller du observerer trær i direkte kontakt med våre strømkabler, ta kontakt med oss på vår døgnåpne telefon 751 00 751.

De som skal felle trær eller rydde skog i nærheten av våre høyspent kabler oppfordres alltid til å ta kontakt med Linea først.

Trefelling livsfare

  • Felling av trær skal foregå slik at farlige situasjoner ikke oppstår
  • Berøring av spenningsførende kabler er livsfarlig.
    Hold avstand hvis et tre ligger over linja!
  • Fjern aldri treet på egen hånd
  • Flytt deg umiddelbart fra området
  • Påse at ingen kommer i berøring med kabelen eller treet.