Meld inn feil eller farlige forhold

Det er viktig at vi i Linea får beskjed hvis du oppdager skader på våre anlegg (kabelskap, linjer, stolper, kabler eller andre anlegg).

Brannskade på travers

Varsling

Kontakt oss på vår døgnåpen telefon for å rapportere observasjonen din.

751 00 751