Håndtering av nøytralitet

Linea og alle andre nettselskap i Norge er underlagt krav om nøytral opptreden overfor strømleverandører, produsenter og nettkunder. Dette betyr følgende ovenfor deg som kunde.

Det at våre ansatte opptrer nøytralt kan for eksempel være at vi ikke kommer med anbefalinger som:

  • Hvilken strømleverandør du bør velge
  • Hvilket HAN-port utstyr som er best for å koble til din strømmåler
  • Hvilken elektriker du skal benytte deg av

Våre ansatte skal heller ikke forfordele kunder, strømleverandører og  produsenter i køer som f.eks. tilknytning til vårt strømnett.

Krav til tausehtsplikt

Det stilles også krav til taushetsplikt om personopplysninger, og drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessige årsaker å hemmeligholde. Taushetsplikten gjelder også etter at den som utfører tjenesten har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Vedkommende kan heller ikke utnytte opplysninger som er omfattet av taushetsplikten i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.

Nøytalitetsrapporter

Hvert kalenderår utarbeider Linea en rapport rundt vår håndtering av nøytralitetsprinsippet. Under kan du lese våre rapporter: