Informasjonssaker

Her vil du finne informasjon som Linea har sendt ut som pressemeldinger etc.

Rekordstor pågang gir lengre saksbehandlingstid

Ny nettleiemodell fra 1. juli 22

Nettleien settes ned fra 1. april 22

Hva er mer- / mindreinntekter hos nettselskap?