Pressekontakter

Steinar Benum
Daglig leder Linea
982 52 433
Bjørn Aune
Teknisk sjef
480 07 699
Frode Dorp
Leder kunde og kommunikasjon
970 63 806