Kompensasjon ved strømstans

Hvis strømmen blir borte i mer enn tolv timer på grunn av feil i strømnettet kan du kreve økonomisk kompensasjon. 

Vi må ha mottatt kravet innen tre måneder etter at strømmen kom tilbake.

Dette har du krav på:

  • Kr 600 for avbrudd over 12 timer til og med 24 timer
  • Kr 1.400 for avbrudd over 24 timer til og med 48 timer
  • Kr 2.700 for avbrudd over 48 timer til og med 72 timer
  • For avbrudd over 72 timer gis et tillegg på kr 1.300 for hver nye påbegynte 24 timer

Årlig krav kan ikke oversige forventet nettleie for inneværende år for fritidsboliger.

Varigheten for et svært langt strømbrudd regnes fra det tidspunkt nettselskapet først fikk melding om strømbruddet, eller vi visste eller burde ha visst om strømbruddet.

Strømbruddet opphører når normal forsyning er gjenopprettet. 

Søk om kompensasjon

Neste strømbrudd