Årets pålagte linjebefaring starter 8. april.

Årets pålagte linjebefaring starter 8. april, og vil foregå med droner og helikopter

Helikopter som tar av ved havet.

Helgeland har blitt rammet hardt av vinterens urolige værforhold, og Linea sitt linjenett har lidd betydelige skader. Spesielt de ekstreme værfrontene som passerte oss tidlig i februar, forårsaket omfattende skader på infrastrukturen. Derfor ser Linea nå frem til å initiere årets strukturerte helikopterbefaring av høyspentnettet for å avdekke eventuelle skader på stolper og linjer.

Montør som klatrer i strømstolpe.

Dersom værforholdene tillater det, planlegger vi å starte årets linjebefaring den 8. april, med en forventet varighet frem til midten av mai. Dette året vil Heli-Team være ansvarlig for utførelsen av befaringen, hvor helikopteret vil fly lavt over og langs linjene. I tillegg vil det gjennomføres såkalte toppbefaringer, der enten helikopteret eller en drone vil inspisere hvert mastepunkt grundig.

I henhold til vær- og vindforhold vil det foretas løpende vurderinger av hvor på Helgeland befaringen skal gjennomføres fra dag til dag.

Viktig informasjon om beitedyr

Det er av stor betydning at alle våre kunder er informert og klar over aktivitetene knyttet til helikopterbefaringen på Helgeland. Dette gjelder spesielt eiere av beitedyr, som oppfordres til å gi oss informasjon om dyr på beite som vår helikopterpilot kan legge inn som vær-varsom områder.

I år vil vi ikke foreta masseutsendelse av SMS-varsler angående befaringen. I stedet vil vi fokusere på å informere gjennom sosiale medier, Vi vil også sende SMS til de eierne av beitedyr som tidligere har varslet oss.

Det er også sendt informasjon til reindriftsnæringen på Helgeland, våre 14 kommuner, IR 14 og Statsforvalteren i Nordland.

Vi ber om forståelse for at vi ikke kan ta hensyn til hunder, katter eller andre små husdyr, samt at dette også gjelder for jegere som ferdes i skog og mark.