Nettilknytning av Mølnhusbekken kraftverk

Mølnhusbekken kraftverk skal etableres ved utløpet av elva til Røssvatn i Hattfjelldal kommune.

kabeltrase mølnhusbekken

Hattfjelldal Kraft AS planlegger bygging av Mølnhusbekken kraftverk og for å få kraftproduksjonen tilknyttet nettet, planlegger Linea å bygge en ca. 12 km lang jordkabel fra kraftverket til Lineas strømnett i Hattfjelldal sentrum.

Kabel-trassen

Vår video visualisering er den opprinnelige planlagte kabel-traseen, som vi nå har gjort justeringer på.

Kart over trasse Mølnhusbekken

Om Prosjektet

Det skal etableres en ca. 12 km lang 22 kV produksjonskabel for å få ut kraftproduksjonen fra Mølnhusbekken kraftverk.

På grunn av størrelsen på produksjonen og kompleksiteten i eksisterende nett, planlegges det etablert en egen produksjonskabel fra Mølnhusbekken kraftverk til et punkt i eksisterende Luftlinje ved Hattfjelldal sentrum.

Kabelanlegget vil i hovedsak gå langs eksisterende linjetrasé og langs etablerte veier. Det vil bli lagt ned 125 millimeter plastrør hvor kablene trekkes i etterkant. Kablene vil ikke være synlig etter anleggsarbeidet er utført og terrenget istandsatt.

I alle slike prosjekter søker vi dialog med berørte grunneiere, rettighetshavere, kommunen og særlovsmyndigheter for å få bekreftet om valget av trasé er gjennomførbart.

Fremdriftsplan

  • 12.09.2023 : Utsendelse av foreleggingen
  • 20.09.2023 : Folkemøte i Hattfjelldal kl 18 (Fjellfolkets hus)
  • 12.10.2023 : Offentlig ettersyn/høringsfrist
  • Vår 2024 : Oppstart av anleggsarbeid, byggeperiode
  • Sommer 2025: Ferdigstillelse

Detaljkart over trase

Tegnforklaring - tilknytning av Mølnhusbekken kraftverk
Molnhusbekken Kartblad 1
Tegnforklaring - tilknytning av Mølnhusbekken kraftverk
Molnhusbekken Kartblad 2
Tegnforklaring - tilknytning av Mølnhusbekken kraftverk
Molnhusbekken Kartblad 3
Tegnforklaring - tilknytning av Mølnhusbekken kraftverk
Molnhusbekken Kartblad 4
Tegnforklaring - tilknytning av Mølnhusbekken kraftverk
Molnhusbekken Kartblad 5
Tegnforklaring - tilknytning av Mølnhusbekken kraftverk
Molnhusbekken Kartblad 6
Tegnforklaring - tilknytning av Mølnhusbekken kraftverk
Molnhusbekken Kartblad 7
Tegnforklaring - tilknytning av Mølnhusbekken kraftverk
Molnhusbekken Kartblad 8
Tegnforklaring - tilknytning av Mølnhusbekken kraftverk
Molnhusbekken Kartblad 9
Tegnforklaring - tilknytning av Mølnhusbekken kraftverk
Molnhusbekken Kartblad 10