Prosjekter

Som nettselskap på Helgeland har Linea en viktig samfunnsrolle når vi nå er inne i en grønn omstilling. Både private og næringslivet vil blant annet erstatte fossilt drivstoff og øke strømforbruket med ren fornybar strøm. Denne positive omstillingen gjør at dagens linjenett må overvåkes og på enkelte plasser forsterkes eller bygges nytt for å kunne levere det økte strømforbruket som kreves. Her vil du finne de største prosjektene som er under planlegging eller gjennomføres rundt om på Helgeland.

Nybygg hvor det støpes såle