Nettilknytning av Mølnhusbekken kraftverk

Mølnhusbekken kraftverk skal etableres ved utløpet av elva til Røssvatn i Hattfjelldal kommune. 

Hattfjelldal Kraft AS planlegger bygging av Mølnhusbekken kraftverk og for å få kraftproduksjonen tilknyttet nettet, planlegger Linea å bygge en ca. 12 km lang jordkabel fra kraftverket til Lineas strømnett i Hattfjelldal sentrum.  

Se vår video visualisering av den planlagte kabel-traseen.

 

Her finner du mer informasjon om prosjektet:

 • Om Prosjektet

  Det skal etableres en ca. 12 km lang 22 kV produksjonskabel for å få ut kraftproduksjonen fra Mølnhusbekken kraftverk. 

  På grunn av størrelsen på produksjonen og kompleksiteten i eksisterende nett, planlegges det etablert en egen produksjonskabel fra Mølnhusbekken kraftverk til et punkt i eksisterende Luftlinje ved Hattfjelldal sentrum 

  Kabelanlegget vil i hovedsak gå langs eksisterende linjetrasé og langs etablerte veier. Det vil bli lagt ned 125 mm plastrør hvor kablene trekkes i etterkant. Kablene vil ikke være synlig etter anleggsarbeidet er utført og terrenget istandsatt.  

  I alle slike prosjekter søker vi dialog med berørte grunneiere, rettighetshavere, kommunen og særlovsmyndigheter for å få bekreftet om valget av trasé er gjennomførbart. 

 • Fremdriftsplan
  • 12.09.2023     : Utsendelse av foreleggingen
  • 20.09.2023     : Folkemøte i Hattfjelldal kl 18 (Fjellfolkets hus)
  • 12.10.2023     : Offentlig ettersyn/høringsfrist
  • Vår 2024          : Oppstart av anleggsarbeid, byggeperiode
  • Sommer 2025: Ferdigstillelse
 • Detaljkart over trase

   

   

 • Dokumenter
 • Påmelding folkemøte den 20. september kl 18

  Den 20. september kan interesserte komme til Fjellfolkets hus i Hattfjelldal for å få informasjon og stille spørsmål rundt den planlagte etablering av 22-kV kabelanlegg for nettilknyning av Mølnhusbekken kraftverk i Hattfjelldal.

  Det er viktig for oss å gi så god informasjon som mulig og svare på spørsmål om prosjektet til grunneiere og andre interesserte.

  Vi vil gjerne at du melder deg på i forkant slik at vi kan ha klart nok stoler, kaffe og kanskje noe å bite i .

  Påmelding kan gjøres på følgende måte:

  1. Meld deg på via vårt elektronisk påmeldingsskjema her
  2. Send epost til: frode.dorp@linea.no
  3. Ring eller send SMS til 970 63 806

  Påmeldingsfrist: Onsdag 20. september kl 14

  Agenda:

  • Hattfjelldal kraft presenterer planene for Mølnhusbekken kraftverk
  • Linea presenterer planene for å tilknytte kraftproduksjonen til strømnettet
   • Gjennomgang av foreslåtte trasevalg for 22 kV jordkabel
   • Informasjon om prosessen, inklusiv hvordan høringsuttalelser gis
   • Erstatning for eventuelle ulemper som følge av nettanlegg
  • Eventuelt

  Velkommen

 • Her kan du gi dine tilbakemeldinger, frist 12.10.2023

  I slike prosjekt er det viktig med god dialog med grunneiere, kommune og andre interessenter.

  Har du tilbakemeldinger rundt vårt prosjekt for å etablere et 22 kV-kabelanlegg for nettilknytning av Mølnhusbekken kraftverk,  så setter vi pris på at disse kommer i vårt elektroniske skjema.Link til foreleggingsdokument

  Frist for tilbakemelding er satt til 12.10.2023

  Her gir du oss dine tilbakemeldinger

Kontaktpersoner:

Hugo Lenningsvik
Saksbehandler for offentlige prosesser
482 40 306
Frode Dorp
Kommunikasjonsansvarlig
970 63 806