Produsere egen strøm

Kunder som produserer strøm selv, kaller vi "Plusskunder"

Solceller på et tak

Stadig flere ønsker å kunne produsere sin egen strøm

Det vanligste for privatpersoner er solceller på taket som omdanner solenergi til elektrisk energi. Det er også mulig å produsere sin egen strøm ved hjelp av vindturbiner og små vannkraftverk.

For deg som ønsker å bli Plusskunde er prosessen ganske enkel. Det er din installatør som tar kontakt med oss for å melde inn ditt anlegg. Plusskundeavtalen opprettes når din elektriker ferdigmelder anlegget.

Det er viktig å merke seg at plusskundeavtalen regulerer kun at ditt anlegg kan levere strøm til nettet. Men for at du skal få betalt for denne strømmen, må du ha en strømavtale hos et strømsalgsselskap som har slike avtaler.

Info

Alle produksjonsanlegg må meldes av installatør til Linea, og alle med slike produksjonsanlegg må registreres som plusskunde hos oss.