Måling og tariffering

Kraft- og nettleiekostnader for småkraftprodusenter. 

Under vil vi forklare hvordan måleroppsett og avregning utføres. Det blir dannet forskjellige tidsserier(kWh) som skal ha ulike nettkostnader og statlige avgifter.

Nettleiekostnadene kan deles i to hovedgrupper:

  • Forbruk på anlegg
  • Transport av strøm via Linea for salg

 

Produksjon
All produsert strøm selges til kjøper (balanseansvarlig) og rapporteres til Statnett slik at all produksjon i et område blir registrert.

Strøm levert fra Linea sitt nett 
Nettleie:
Avregnes etter Linea sine nettleiesatser, og der uttatt forbruk legges til grunn for beregning av antatt sikringsstørrelse.

Kraft: Man må ha kraftleverandør på dette forbruket. Blir ikke dette bestilt trer netteier inn som leverandør (leveringsplikt) inntil kraftleverandør er valgt.

Statlige avgifter: Forbruket blir avregnet moms, ENOVA-avgift og forbruksavgift. Hvis man skal ha forskjellige forbruksavgiftssatser på deler av forbruket må dette dokumenteres ved å levere inn skjema som du finner på høyre side.

Strøm levert fra egen produksjon
Nettleie
: Nei

Kraft: Man må ha kraftleverandør på dette forbruket. Blir ikke dette bestilt trer netteier inn som leverandør (leveringsplikt) inntil kraftleverandør er valgt.

Statlige avgifter: Forbruket blir avregnet moms, ENOVA-avgift og forbruksavgift. Er generatoren under 100 KVA slipper man forbruksavgift på dette forbruket. 

Produksjon for salg
Nettleie
: Produksjonen som går via Linea sitt nett for salg blir belastet et energi- og fastledd. 

Kraft: Nei

Statlige avgifter: Forbruket blir avregnet moms men ikke forbruksavgift og ENOVA-avgift.