Produksjon av egen strøm – bli Plusskunde

Solceller, vindturbin eller vannkraft!
Ønsker du å produsere din egen strøm og selge overskuddet? Her finner du info på hvem som kan bli, og hvordan du blir plusskunde.

Start med å kontakte godkjent installatør. Installatøren må melde produksjonsanlegget til Linea, som må godkjenne søknaden før det settes i drift. Dette for å kunne ivareta spenningskvaliteten og sikkerheten ved drift og strømstans.

En plusskunde er forbruker av elektrisk energi og som i perioder produserer mer strøm enn de selv bruker.  

Innmatet effekt i tilknytningspunktet kan ikke overstige 100 kW på noe tidspunkt. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt, eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon.

En typisk produksjonsenhet kan være solcellepanel på taket. 

Det er din kraftleverandør som kjøper overskuddskraften, og du må avtale betingelsene med din kraftleverandør for dette salget.

Tekniske krav

Det er viktig at de tekniske kravene overholdes. Dette for å ivareta spenningskvaliteten i nettet, samt kravene til sikkerhet. Kontakt installatør for å sikre at anlegget tilfredsstille kravene.

Reglene for Plusskunde ordningen, som trådte i kraft 01.01.2017, pålegger alle nettselskap å inngå avtale med kunder som ønsker å bli plusskunde. 

Spørsmål og svar Plusskunde

 • Hvem kan bli Plusskunde?

  Alle kunder som er tilknyttet strømnettet kan bli plusskunde, hvis de maksimalt leverer inn 100 kW i strømnettet til nettselskapet. En plusskunde kan ikke levere strøm fysisk til nabo eller andre sluttbrukere enn seg selv.

 • Hvordan går jeg frem for å bli Plusskunde?

  Når du har funnet ut hvilken teknologi som skal produsere strømmen for deg, tar du kontakt med en godkjent elektroinstallatør for å avklare tekniske og økonomiske forhold rundt tilknytning av produksjonsanlegget.  Dette bør du gjøre FØR du eventuelt går til innkjøp av materiell og utstyr.

  Elektroinstallatør sender inn forhåndsmelding av installasjonen til oss som nettselskap. Installatøren hjelper deg også med å fylle ut en avtale som er mellom deg som kunde og oss som nettselskap. Link til plusskundeavtalen.

 • Vil jeg få etableringskostnader til nettselskapet?

  Er anlegget ditt (f.eks. huset) koblet til linjenettet og hovedsikringen er stor nok for å mate ut overskuddsproduksjonen, vil det normalt sett ikke komme etableringskostnader mot nettselskapet. Dette vil godkjent elektroinstallatør hjelpe deg med å avdekke. 
  Ved eventuelt behov for å forsterke nettet, kan nettselskapet kreve at kunden betaler anleggsbidrag for hele eller deler av kostnaden.

  Er anlegget/huset ikke tilknyttet strømnettet ennå, vil dette da bli en nytilknytning til vårt linjenett. Her finner du mer informasjon om prosessen "Nytilknytning".

  Du som Plusskunde må dekke alle kostnader i egen installasjon, herunder kostnader til installatør som må melde anlegget inn til nettselskapet.

  Kostnader til ny måler og montasje av måleren dekkes av nettselskapet.

 • Hvilke nettleiekostnader får jeg i drift?

  Foreløpig er det ingen nettleiekostnader for å mate ut overskuddsproduksjonen i linjenettet til oss som nettselskap. 

  Som forbrukskunde betaler du nettleie ut fra sikringsstrørrelse. Se nettleieprisene som forbruker.

  Alle kundegrupper som er tilknytet linjenettet er med å betale sin andel av den årlige inntektsrammen som Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) setter for hvert nettselskap. På Helgeland som er et overskuddsområde av kraftproduksjon, må også kraftprodusenter stort sett betale for å transportere strømmen i linjenettet. Dette gjøres via blant annet marginaltapssatser.

  I årene som kommer kan vi ikke utelukke at det kan komme en liten kostnad via marginaltapssatser for Plusskunder på Helgeland, for å mate ut overskuddsproduksjonen i vårt linjenett.

 • Hvilken pris vil jeg få for salg av overskuddskraften?

  Du må inngå avtale med din kraftleverandør om betingelsene for kjøp av overskuddskraften. 

  Her er en link til områdeprisene hos Nordpool. • Kan jeg levere overskuddskraften til naboen?

  En plusskunde kan ikke levere overskuddsproduksjonen fysisk til nabo eller andre sluttbrukere enn seg selv.

  Overskuddsproduksjonen må selges til den kraftleverandøren du har valgt på anlegget ditt.