Bygge, endre, grave eller tilkobling til nettet

Dersom du ønsker ny nettilknytning, endre på eksisterende tilknytning eller skal du grave/arbeide nær våre nettanlegg, går du inn via en av inngangene nedenfor.

OBS: Vi gjør oppmerksom på at estimerte kostnader fra oss ved nytilknytning og endringer kommer skriftlig. Eventuelle muntlige samtaler rundt kostnadsbildet er ikke bindende.

Mindre anlegg (< 1MW), samt graving og flytting

Gjelder nytilknytning og endring av eksisterende anlegg i bolig, fritidsbolig eller mindre næringsvirksomhet. Samt graving og flytting av nettanlegg.

Større anlegg (> 1 MW)

Gjelder næring, industriområder og bolig- eller hyttefelt