Bygge, endre, grave eller tilkobling til nettet

Dersom du ønsker ny nettilknytning, endre på eksisterende tilknytning eller skal du grave/arbeide nær våre nettanlegg, går du inn via en av inngangene nedenfor.

Sondering og Bestilling

Vi har valgt å dele opp vårt samarbeid med deg som kunde i to faser, der «Sondering» kun gir informasjon, og der «Bestillings»-fasen er den som gir en gjensidig forpliktelse og oppfølging. 

Sondering:

  • Du er i en tidlig planleggingsfase og ønsker info om ledig kapasitet i nettet.
  • Dette gir ingen rett til kapasitetsreservasjon, men bare informasjon.
  • Vår veiledning er vederlagsfritt, men ønsker du som kunde mer detaljerte utredninger og opplysninger fra oss kan dette avtales som en betalbar tilleggstjeneste.

Bestilling:

  • Her vil din innsendte informasjon avgjøre om prosjektet er modent og kan gå videre for å reservere den kapasiteten du trenger (hvis det er ledig i nettet) eller settes i en kapasitets kø.
  • Her vil det være gjensidige forpliktelser med oppfølging på fremdrift.

 

Sikkerhet rundt våre strømanlegg

Slik går du frem for både å ivareta din sikkerhet og unngå et større strømbrudd og skader på våre anlegg

Sondering

Du er i en tidlig planleggingsfase og ønsker info om ledig kapasitet i nettet. Dette gir ingen rett til kapasitetsreservasjon.

Bestilling av anlegg under 50 kW, samt graving og flytting

Gjelder nytilknytning og endring av eksisterende anlegg i bolig, fritidsbolig eller mindre næringsvirksomhet. Samt graving og flytting av nettanlegg

Bestilling av anlegg på 50 kW eller mer

Gjelder næring, industriområder og bolig- eller hyttefelt samt tilknytning av kraftproduksjon.