Våre prosjekter

Som nettselskap på Helgeland har Linea en viktig samfunnsrolle når vi nå er inne i en grønn omstilling. Både private og næringslivet vil blant annet erstatte fossilt drivstoff og øke strømforbruket med ren fornybar strøm.

Denne positive omstillingen gjør at dagens linjenett må overvåkes og på enkelte plasser forsterkes eller bygges nytt for å kunne levere det økte strømforbruket som kreves.

Her vil du finne  de største prosjektene som er under planlegging eller gjennomføres rundt om på Helgeland.

Linea bygger ny transformatorstasjon på Nesbruktomten og 132 kV-forbindelse

Etableres etter bestillinger på økt kapasitet i området.
Periode: 2022-2024
Kommune: Vefsn

Linea bygger ny transformatorstasjon på Strendene og 132 kV-forbindelse

Etableres etter bestillinger på økt kapasitet i området.
Periode: 2022-2024
Kommune: Alstahaug

Ranosen transformatorstasjon

Linea bygger ny stasjon for å få et fysisk skille til Statkrafts anlegg.
Periode: 2022-2024
Kommune: Rana

Utplassering og drift av farvannsskilt rundt luftlinjer

Linea er forpliktet til å skilte sine luftspenn som går over farvann med varselskilt.
Periode: 2022-2023
Kommune: Hele Helgeland

Meisfjord - Bjørn

Bygges ny høyspenlinje mellom Meisfjord og Bjørn for å kunne øke strømforsyningen ut til Dønna.
Periode: 2021-2023
Kommuner: Leirfjord og Dønna

Røvassdalen

Her bygges ny egen produksjonskabel for å få ut mer kraftproduksjon i området, og samtidig gi god leveringskvalitet på strømforsyningen til kundene.
Periode: 2021-2022
Kommune: Rana