Nye retningslinjer i forbindelse med korona

I henhold til de nye, nasjonale retningslinjene har vi nå stengt våre bygg for eksterne besøk. Vi håper det ikke blir for langvarig, og at det blir mulig å møtes som normalt et lite stykke ut i 2022.

Våre prosjekter

Som nettselskap på Helgeland har Linea en viktig samfunnsrolle når vi nå er inne i en grønn omstilling. Både private og næringslivet vil blant annet erstatte fossilt drivstoff og øke strømforbruket med ren fornybar strøm.

Denne positive omstillingen gjør at dagens linjenett må overvåkes og på enkelte plasser forsterkes eller bygges nytt for å kunne levere det økte strømforbruket som kreves.

Her vil du finne  de største prosjektene som er under planlegging eller gjennomføres rundt om på Helgeland.

Meisfjord - Bjørn

Bygges ny høyspenlinje mellom Meisfjord og Bjørn for å kunne øke strømforsyningen ut til Dønna.
Periode: 2021-2023
Kommuner: Leirfjord og Dønna

Røvassdalen

Her bygges ny egen produksjonskabel for å få ut mer kraftproduksjon i området, og samtidig gi god leveringskvalitet på strømforsyningen til kundene.
Periode: 2021-2022
Kommune: Rana