Forespørsel elektrifisering

Har din bedrift planer om å elektrifisere? Vi ønsker dialog med dere så tidlig som mulig i denne prosessen.

Elektrifiseringen er i full gang og vi ser en rask økning i etterspørselen etter å kunne ta ut større effektuttak mange steder på Helgeland.

Vi ønsker å samordne elektrifiserings- og næringsprosjekter og påse at våre planer for oppgradering av linjenettet er i samsvar med planene våre kunder har i årene som kommer.

Fyll ut skjemaet under for å starte prosessen og dialogen med oss, selv om dere er i en tidlig sonderingensfase.

Hvor langt er prosessen kommet (kan velge flere)