Strømstøtteordning også i vinter med noen viktige endringer

Nå i november har gradestokken sunket langt under minus 10 grader flere steder på Helgeland. Samtidig ser vi også at kraftprisene i enkelttimer har overskredet 1 krone. Da er det bra at regjeringen  har forlenget strømstøtten gjennom vinteren og hele 2024, med noen viktige endringer.

Nå vil din husholdning få strømstøtte for hver enkelt time spotprisen er over 70 øre per kilowattime i området ditt. I disse timene får du støtte for 90 % av beløpet over 70 øre/kWh.

Den gamle ordningen var basert på snittprisen for hele måneden, noe folk kunne tape på i perioder med ekstreme strømpriser i enkelttimer.

Nå vil ditt faktiske forbruk i alle månedens timer legges til grunn for din strømstøtte. Så enkelttimer kan utløse strømstøtte selv om månedssnittet ikke vil gjøre det.

Strømstøtteordningen er midlertidig og er foreløpig bestemt å vare ut 2024. Det er også greit å vite at taket for kompensasjon er 5 000 kWh per måned, der forbruk over dette blir ikke kompensert.

Beregningen av strømstøtten baserer seg område-spotprisen time for time for Nord Norge (NO4).

Fra 01. januar har regjeringen foreslått at terskelverdien for strømstøtte blir prisjustert fra 70 til 73 øre per kilowattime.

Så lenge denne ordningen gjelder, vil strømstøtten bli tilbakebetalt via nettleiefakturaen din, og du trenger ikke å foreta deg noe.

Følgende regler gjelder for andre grupper

  • Borettslag: Departementet har fastsatt en forskrift som sørger for at fellesmålt husholdningsforbruk i borettslag, eierseksjonssameier, boligaksjeselskap og ikke-seksjonerte boligsameier også omfattes av den midlertidige strømstøtteordningen for husholdninger.

  • Fritidsbolig: Olje- og energidepartementet har fastsatt endringer i midlertidig forskrift om strømstønad, som på nærmere vilkår inkluderer de som bor fast i fritidsbolig i strømstønadsordningen for husholdninger. Endringene innebærerat datoen for når nettkunden må ha hatt folkeregistrert adresse på fritidsboligen, som vilkår for å bli omfattet av ordningen, settes til 18. januar 2023: Lenke til mer info: Endring i strømstøtten til husholdninger som bor fast i fritidsbolig

  • Gårds- og grendenettverk: Departementet fastsatte 20. juni en forskrift som inkluderer husholdninger tilknyttet gårds- og grendeverk med privat strømnett i strømstønadsordningen:  Lenke til mer info: Strømstønad til husholdninger tilknyttet gårds- og grendeverk