Prosjekt Pålgarden (Nesbruktomten)

Linea AS har mottatt bestilling på uttak av 300 MW til Nesbruket næringsområde i Mosjøen. Det skal etableres flere fabrikker og nærigsvirksomheter på området. 

Linea har derfor søkt NVE om anleggskonsesjon for å bygge ny transformator-stasjon, samt en 132 kV-kabel forlagt i støpt kanal fra Mosjøen transformatorstasjon til nye Pålgarden transformatorstasjon på Nesbruket næringsområde.

Her finner du mer informasjon om prosjektet:

 • Om Prosjektet

  Linea AS har mottatt bestilling på uttak av flere hundre MW til Nesbruket næringsområde i Mosjøen. 

  Uttaket gjelder i hovedsak strømforsyning til flere større næringsetableringer. For å kunne levere forespurte effekt til området, må det – så nær uttakene som mulig - etableres en transformatorstasjon med en ny 132 kV-forbindelse til Mosjøen transformatorstasjon.

  Etablering av nettanlegg på dette spenningsnivået krever konsesjon etter energilovforskriften § 3-1. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som gir konsesjon til slike anlegg.

 • Fremdriftsplan

  Under presenteres en grov fremdriftsplan. Vi vil fortløpende korrigere tidsplanen etterhvert som vi får mer kjennskap til hvor raskt konsesjonsbehandlingen kan håndteres av Norges vassdrag og energimyndighet (NVE).

  NVE har signalisert at de har svært mange konsesjonssøknader liggende og har derfor etablert en kø-ordning for innkomne søknader. Det er derfor stor usikkerhet knyttet til NVEs saksbehandlingstid i konsesjonsprosessen.

 • Kart & bilder

  Plassering av ny transformatorstasjon: 

  Kart over plassering og høyspentkabel 132 kW trase:

   

 • Dokumenter

Kontaktpersoner:

Hugo Lenningsvik
Saksbehandler for offentlige prosesser
482 40 306
Frode Dorp
Kommunikasjonsansvarlig
970 63 806