Prosjekt Pålgarden (Nesbruktomten)

Linea AS har mottatt bestilling på uttak av 300 MW til Nesbruket næringsområde i Mosjøen. Det skal etableres flere fabrikker og nærigsvirksomheter på området. 

Linea har derfor søkt NVE om anleggskonsesjon for å bygge ny transformator-stasjon, samt en 132 kV-kabel forlagt i støpt kanal fra Mosjøen transformatorstasjon til nye Pålgarden transformatorstasjon på Nesbruket næringsområde.

Linea har engasjert ekstern konsulent til å gjøre geotekniske undersøkelser, og vil ettersende oppdatert ROS-analyse til NVE så snart denne er mottatt.

Her finner du mer informasjon om prosjektet:

 • Om Prosjektet

  Linea AS har mottatt bestilling på uttak av flere hundre MW til Nesbruket næringsområde i Mosjøen. 

  Uttaket gjelder i hovedsak strømforsyning til flere større næringsetableringer. For å kunne levere forespurte effekt til området, må det – så nær uttakene som mulig - etableres en transformatorstasjon med en ny 132 kV-forbindelse til Mosjøen transformatorstasjon.

  Etablering av nettanlegg på dette spenningsnivået krever konsesjon etter energilovforskriften § 3-1. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som gir konsesjon til slike anlegg.

 • Fremdriftsplan

  Linea tar sikte på å motta anleggskonsesjon for de planlagte tiltakene i løpet av 2023.

 • Kart & bilder

  Plassering av ny transformatorstasjon: 

  Kart over plassering og høyspentkabel 132 kW trase:

   

 • Dokumenter

Kontaktpersoner:

Hugo Lenningsvik
Saksbehandler for offentlige prosesser
482 40 306
Frode Dorp
Kommunikasjonsansvarlig
970 63 806