Presiseringer, tilknytning med NEK 399

Normen angir tre metoder for etablering av tilknytningspunkt mellom allment el-nett og en elektrisk installasjon. Metodene er A, B, eller C

Metode A: Tilknytningspunkt hvor det benyttes tilknytningsskap med maksimalt overbelastningsvern til og med 125 A.

Metode B: Tilknytningspunkt hvor det benyttes hovedfordeling og overbelastningsvernet er over 80 A og opp til og med 1250 A.

Metode C: Tilknytningspunkt hvor det benyttes hovedfordeling og overbelastningsvernet er over 1250 A.

 

For ytterligere å klargjøre eierforhold og ansvar gjelder følgende:

  • Stikkledningen er del av nettselskapets distribusjonsnett, der eierskille går på/ved husvegg. I praksis vil det si; på tilkoblingsklemmene i Tilknytningsskapet.
  • Nettselskapet bestemmer stikkledningens art og dimensjon ut fra melding fra installatør. Normalt leveres TFXP 1x4x50 AL kabel.
  • Nettselskapet har ansvaret for kortslutningsbeskyttelse av stikkledningen fram til eierskille og boligeier (herunder installatør) har ansvaret for kortslutningsbeskyttelse av elmåler og inntaksledning. Det stilles krav til selektivitet.
  • Nettselskapet har ansvar for terminering av stikkledning og eventuell jordledning der plassering av tilkoblingsklemmer er på utsiden av bygningsvegg.
  • Tilkoblingsklemmene skal være dimensjonert for terminering av minst 50 mm2 AL kabel. Tilkoblingsklemmene må også være riktig dimensjonert, i de tilfeller stikkledning er større enn 50 mm2. Størrelse på stikkledning blir gitt av nettselskapet ved tilbakemelding på forhåndsmeldingen.
  • Tilkoblingsklemmene må være klargjort for terminering. Dette gjelder også ved bruk av fleksible overgangsklemmer (Al/Cu- rumpe, overgang). 
  • Bygningseier er eier og har ansvaret for alt utstyr i tilknytningsskapet fra og med tilkoblingsklemmene, med unntak av elmåler.