Etter Dialogmøtet - Helgeland har de beste forutsetningene i landet for ny næringsutvikling

Torsdag 12. januar hadde Statnett, Arva og Linea et dialogmøte i Bodø, om utvikling av strømnettet i Nordland opp til Ofoten. Se opptaket fra Dialogmøte.

Det er mange spennende planer og prosjekter i regionen for blant annet å bidra til det grønne skiftet.
Både Arva og Linea har i de senere årene mottatt et stort antall henvendelser om tilknytning til kraftnettet som medfører behov for omfattende utvikling av både transmisjonsnettet og regionalnett.
Det største kraftoverskuddet ligger i Rana og Vefsn, og det ligger kjente planer om nytt forbruk på over 5000 MW derav 650 MW reservert, som tilsvarer en firedobling av dagens forbruk.
For å få tilgang til full skjerm på opptaket bruk følgende link: https://companycast.live/player/8e19t5xz/