Ny nettleiemodell utsatt

Linea har i samråd med sitt styre valgt å utsette ny nettleiemodell inntil videre. Det betyr at fra 01.01.2022 fortsetter nettleien der hovedsikring styrer hvilket prisnivå man får.

-Med klimamålene som er satt for Norge frem mot 2030 er elektrifiseringen en viktig del for å nå disse målene.
Strømforbruket på Helgeland vil øke betydelig de kommende årene. Ved å utnytte det eksisterende strømnettet bedre før vi bygger nye kraftlinjer, kan nettselskapene spare store kostnader og dermed holde nettleien lavest mulig for deg som forbruker, sier Daglig leder i Linea Steinar Benum.

Strømnettet og kraftproduksjonen må alltid være slik at det tåler de tidene på døgnet og året der alle skal bruke mye strøm samtidig. Dersom vi legger til grunn at vi skal helelektrifisere det norske samfunnet i tiårene fremover, betyr det at kapasiteten på strømnettet og kraftproduksjonen må øke kraftig også.

Den nye nettleiemodellen gjør at de som skrur på vaskemaskinen, oppvaskmaskinen, komfyren og lader elbilen samtidig, må betale mer for nettleien enn andre som jevner ut forbruket over dagen.

En slik tilpasning fra oss forbrukere gjør at vi skåner både naturen og strømnettet for overbelastning. Det vil ikke minst gjøre det lettere å elektrifisere stadig større deler av Norge, fordi modellen er energieffektiviserende.

-Bare ved å flytte lading av elbiler til natten, kan vi spare 11 milliarder kroner i nettinvesteringer, ifølge beregninger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), forteller Benum.

Linea mener derfor at den nye nettleiemodellen er bedre for å holde nettleiekostnadene nede, men på grunn av det politiske presset har vi valgt å utsette innføringen som også mange andre nettselskap har gjort, forteller Benum.

-Vi mener strømkundene blir taperne når nettselskapene nå utsetter den nye nettleien. Etter en rask analyse så ser vi at 50% av kundemassen (mindre årsforbruk på inntil 13.000 kWh), får en reduksjon på nettleien med ny nettleiemodell. Dette er uten at kundene har gjort noe aktive grep for å fordele ut forbruket over døgnet, sier Steinar Benum.

Kunder med årsforbruk mellom 13.000 - 23.000 kWh (gjelder 32% av kundemassen) vil få uendret eller en liten økning opp mot 5% med ny nettleiemodell. Linea presiserer at denne gruppen har gode muligheter for å fordele forbruket og få ned nettleiekostandene.

Det viktigste formålet med ny nettleiemodell er at kundene får et insentiv til å unytte kapasiteten i strømnettet bedre før vi bygger nye strømlinjer, slik at vi kan holde nettleien lavest mulig over tid.

-Selv om vi nå utsetter ny nettleiemodell oppfordrer vi våre kunder om å bli mer bevist på sitt strømforbruk. Dette vil lønne seg i forhold til de høye kraftprisene som har vært i vinter, og det å bruke strømmen smartere vil være bra for miljøet, redusere dyre linjeutbygginger og holde nettleien så lav som mulig, avslutter Steinar Benum.