Tilknytningsavtale

Linea benytter REN-normen for saksbehandling- og tilknytningsavtale mellom partene. 

Avtalen lastes ned her:

Lineas tilknytningsavtale

  1. Definisjoner
  2. Tilknytnings- og nettleievilkår for innmatningskunder
  3. Tekniske funksjonskrav
  4. Tilpasninger og særlige forhold
  5. Dokumentasjon
  6. Site acceptance test