Sondering

En sondering består av to-veis grunnleggende informasjon om tiltak og nett:

Du informerer oss om de aktuelle planene, slik at vi kan vurdere ditt behov i forhold til tilgjengelig kapasitet i det aktuelle området.

Fremtidige tiltak som krever nettilknytning må som regel avklares med kommunen, og vi anbefaler at antatt effektbehov også meldes dit. Vi planlegger for jevnlige møter med kommunene hvor vi sammen går gjennom mulig lastutvikling. Kommunen skal dessuten ta stilling til reguleringsspørsmål og evt. andre betingelser.

Vi kan beregne hvorvidt det er tilstrekkelig ledig kapasitet på et angitt sted i nettet til et konkret angitt lastuttak. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at svaret vil være et «øyeblikksbilde», og vi kan følgelig ikke garantere at evt. ledig kapasitet vil være ledig senere. Vi svarer ikke på spørsmål om "hvor mye kapasitet som er ledig", da dette krever mange beregninger.

For spørsmål utover det som er spesifisert her, kreves et gebyr på 10 000 kr pr. henvendelse.

For evt. videre saksgang må saken meldes inn som «bestilling».

Henvendelsen gjelder (kan velge flere)